vippartners
  • Phone:+35722410000
  • Address:Powersoft Tower Larnakos Ave. 39-41, 1046 Nicosia, Cyprus
2 Listings

Η Powersoft είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής επιχειρηματικών λογισμικών στην Κύπρο. Από το 1993 λειτουργεί στην Κυπριακή αγορά, στο χώρο της πληροφορικής, με αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση λογισμικών εφαρμογών, συνοδευόμενων με την ανάλογη εκπαίδευση και ταυτόχρονα την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των εταιρικών μας πελατών, είτε αυτοί αποτελούν ελεύθερους επαγγελματίες ή πολυεθνικούς οργανισμούς, προσφέροντας ολοκληρωμένα επιχειρησιακά λογισμικά συστήματα τα οποία επιτυγχάνουν θετικά εμπορικά αποτελέσματα, αυξημένη λειτουργικότητα και απεριόριστη δυνατότητα πρόσβασης. Κατανοούμε το πόσο σημαντική είναι η συστηματική και επαρκής πληροφόρηση στα όργανα διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας ενός οργανισμού από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Σήμερα το πελατολόγιο της Powersoft, αριθμεί με πέραν των 1300 ενεργών πελατών, αποτελούμενο από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς και το φάσμα των εφαρμογών που τους προσφέρεται αποτελείται από πλειάδα εφαρμογών που απευθύνονται σε πολλαπλές επιχειρησιακές ανάγκες. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με απώτερο στόχο τη διασφάλιση άριστης ποιότητας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη δέσμευση και εξειδίκευση του προσωπικού μας. Η ομαδικότητα και επαγγελματική ηθική μας διέπει όλες μας τις δραστηριότητες και οι πλείστοι πελάτες μας συνεργάζονται μαζί μας για χρόνια. Από τις 25 Νοεμβρίου 1999, είμαστε η πρώτη καιμοναδική εταιρεία στην Κύπροπου κερδίζει τηνπιστοποίηση TickITη οποία αποτελεί εξειδίκευση τουISO 9001για εταιρείες πληροφορικής και θέτει διεθνώς συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για τις διαδικασίες παραγωγής Software. Η δέσμευσή μας στην καινοτομία είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από το 30% των ετήσιων κερδών μας στην έρευνα & ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λογισμικών και είμαστε πιστοί στην αξία της καινοτομίας ως μια ακαδημαϊκή και βιομηχανική ανάγκη. Προσπαθούμε να καθορίσουμε πρότυπα και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά, όπως λύσεις cloud και εφαρμογών οι οποίες να προσφέρουν λειτουργικότητα σε όλες τις συσκευές τελευταίας τεχνολογίας όπως iPad, Android και Windows της Microsoft. Οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίστηκαν ευρέως όταν η Powersoft βραβεύτηκε με το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας 2011 στον Τομέα Υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λογισμικού/ψηφιακής πλατφόρμας Ολικής Ποιότητας και Διαχείρισης. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επιτυχία του αύριο εξαρτάται από το έργο που επιτελούμε σήμερα. Γι ' αυτό όλα τα προϊόντα μας αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου να παρέχουν ολοκληρωμένες και κατά παραγγελία λύσεις στους πελάτες μας. Η αφοσίωσή μας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες σχεδιασμού των λογισμικών μας. Το λογιστικό λογισμικό Powersoft365, για παράδειγμα, είναι το πλέον καθιερωμένο και πιστοποιημένο λογιστικό λογισμικό στην Κύπρο, διαπιστευμένο από το LCCI και το ECDL. Στην ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία της πληροφορικής, η Powersoft προσφέρει την εγγύηση μιας τοπικής επιχείρησης με παγκόσμια προοπτική και δυναμική. Ισχυρές συνεργασίες μας με εταιρείες όπως η Microsoft και η ΑΤΗΚ, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με συνεταίρους και ερευνητικά κέντρα μέσω χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας συνεχίζουν να επωφελούνται από δυναμικές εφαρμογές επιχειρησιακών λογισμικών, τα οποία προσφέρουν μέγιστη προσβασιμότητα, ανάπτυξη και ευελιξία. At Powersoft, we understand that every business is unique. That’s why our dynamic software applications can be fully customised and adapted to meet your specific needs. We help transform the way companies work by moving away from internally supported business management applications, to cloud based solutions that deliver real-time access, anytime, anywhere. Powersoft, with the introduction of the new Powersoft 365 cloud-based family of products, makes it possible for organisations of all sizes to achieve outstanding benefits including greater flexibility, reduced operating costs and increased productivity. Powersoft’s easy to use and cost effective solutions help companies to integrate critical systems such as ERP, CRM and e-commerce. Learn how Powersoft can help streamline your organisation’s operations while delivering superior access and performance. Take control of your future - welcome to Powersoft365

Recent Ads